Warunki handlowe

WARUNKI HANDLOWE

Niniejsze brzmienie warunków sprzedaży obowiązujących od 1.1.2014, oparte jest na ogólnych przepisach prawa obowiązującego w Republice Czeskiej oraz Unii Europejskiej, a w szczególności z aktualnego brzmienia czeskiego kodeksu cywilnego (Ustawa nr 89/2012 Sb.) ustawy o ochronie konsumenta (Ustawa nr 634/1992 Sb.).

1. Ostanowienia wstępne

Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują przy zakupach w sklepach internetowych www.vlahova.cz, www.vlahova.com i www.vlahova.eu *). Warunki te określają bliżej i uściślają prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego.

Informacje o sprzedającym:

Nazwa: Jasněna Vláhová s.r.o. 
Siedziba: Přibyslav 77, 54901 Nové Město nad Metují, Czechy 
NIP: CZ25945742 
REGON: 25945742 
Rachunek bankowy: PL26 1240 670­0 1111 0010 5­579 2966 (IBAN), PKOPPLPW (BIC) 
Kontakt: tel. +48 795 464 282, fax +420491470628
e-mail: radek@vlahova.cz

Firma zapisana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Krajowy (Wojewódzki) w Hradcu Králové, pozycja C 16622. 

Umowę sprzedaży zawrzeć można w następujących językach: czeskim, angielskim, słowackim, niemieckim oraz polskim.

2. Zamówienie oraz zawarcie umowy kupna

Zamówienie może być przesłane mailem, przekazane telefonicznie lub złożone za pośrednictwem sprzedaży internetowej przez rachunek rejestrowy (warunki rejestracji umożliwiają jej anulowanie zgodnie z ust.6), czy też bez rejestracji. Zamówienie takie jest wiążące i przez jego wysłanie kupujący akceptuje zasady sprzedaży włącznie z warunkami dostawy i płatności, regulaminem reklamacji oraz postanowieniami o ochronie danych osobowych. 

Warunkiem ważności zamówienia internetowego jest spełnienie wszelkich wymagań oraz podanie danych określonych w formularzu. Miejscem dostawy towaru jest adres podany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym lub zamówieniu. Prawo własności towaru przechodzi na kupującego po wpłaceniu ceny zakupu. 

Na wypełnione i przesłane przez kupującego zamówienie sprzedający prześle automatyczne potwierdzenie doręczenia zamówienia w formie e-mailu. W przypadku gdyby się tak nie stało, prawdopodobnie zamówienie nie zostało zapisane. W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z nami. 

Po otrzymaniu zamówienia następuje sprawdzenie dostępności towaru i skontaktowanie się z klientem (telefonicznie lub e-mailem) dla potwierdzenia wiążącego zamówienia. Zarówno klient jak i producent mogą bez podania powodów anulować zamówienie przed jego ostatecznym potwierdzeniem. Ze strony sprzedającego powodem tego jest w zasadzie długotrwała niedostępność towaru. Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia oraz uzgodnione jest ewentualne dalsze postępowanie.

3. Warunki dostawy i płatności

Ceny sklepie internetowym www.vlahova.czwww.vlahova.com i www.vlahova.eu podane są łącznie z 22% VAT, lecz nie obejmują kosztów przesyłki. 

Zapłaty ceny dokonuje kupujący przelewem na rachunek nr PL26 1240 670­0 1111 0010 5­579 2966 (IBAN), PKOPPLPW (BIC) (Jasnena Vlahova s.r.o, Pribyslav 77, Nove Mesto nad Metuji 54901), przy czym jako symbol zmienny podany jest numer zamówienia kupującego. Jeśli suma ta nie będzie zaksięgowana na rachunku w ciągu 7 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane. 

Towar wysyła sprzedający pocztą w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty. Sprzedający zastrzega sobie prawo przedłużenia w szczególnych przypadkach tego terminu, o czym powiadomi kupującego e-mailem. 

Koszt wysyłki wynosi 18,– (za pobraniem) / 12,– zł (przelew bankowy). 

Przy zamówieniu powyżej 250 PLN dostawa jest gratis. 

W przypadku uszkodzenia przesyłki przez dostawcę niezbędne jest aby kupujący reklamował przesyłkę u dostawcy, ewentualnie spisał z nim protokół reklamacyjny, bądź też nie odebrał uszkodzonej przesyłki. W przypadku przejęcia uszkodzonej przesyłki sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jej reklamację, nie odpowiada również za ewentualne uszkodzenie jej zawartości. 

Osobisty odbiór towaru możliwy jest po uprzednim pisemnym uzgodnieniu ze sprzedającym.

4. Rezygnacja z zakupu (zwrot towaru)

Kupujący ma prawo zrezygnować z zakupu, bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od przejęcia towaru. W takim przypadku kupujący winien jest uprzednio poinformować pisemnie sprzedającego o zamiarze zwrotu towaru (mailem lub pismem). Nieuszkodzony towar, bez śladów używania lub zużycia powinien kupujący przesłać, podając jednocześnie numery zamówienia oraz konta. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący, sprzedający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia towaru przesłanego za pobraniem pocztowym. Po otrzymaniu zwrotu towaru stosowna suma przelana będzie na podany rachunek w terminie do 14 dni. 

W przypadku powtarzających się zwrotów towaru przez tego samego kupującego, sprzedający zastrzega sobie prawo – po uprzednim ostrzeżeniu – nie przesyłania dalszych towarów temu kupującemu.

5. Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Reklamację ocenia pracownik serwisu i załatwia ją standardowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja dotyczy właściwego działania oraz wad produkcyjnych wyrobu. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez niefachową interwencję, czynniki zewnętrzne (agresywne środowisko, uderzenie, niewłaściwe użytkowanie), przedostanie się wody do mechanizmu przy niedotrzymaniu warunków wodoszczelności, działania baterii oraz normalnego zużycia w trakcie użytkowania. Reklamowany towar z opisem wady przesyła kupujący na adres sprzedającego wraz z dowodem zakupu (paragon lub karta gwarancyjna). Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przesyłki za pobraniem pocztowym. Reklamacja załatwiona zostanie przez sprzedającego w przepisowym terminie.

6. Ochrona danych osobowych

Kupujący ma prawo wystąpienia o usunięcie danych osobowych (anulowania rejestracji), dane te usuwane są na podstawie pisemnego wniosku kupującego ( mailu, bądź pisma) przysłanego na adres sprzedającego. 
Wszelkie dane osobowe kupującego przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy nr 101/2000 Sb o ochronie danych osobowych, w aktualnym brzmieniu. Dane te znajdują się w bezpiecznym miejscu i nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem niezbędnego podania ich firmom zapewniającym dostawę oraz przepływy płatności, a to jedynie w celach koniecznych dla realizacji zamówienia kupującego. Dane o zakupach (zamówienia) zbierane są w celu załatwienia reklamacji oraz kontroli dokumentów księgowych. Informacje o kupującym i jego zamówieniach rejestrowane są w zabezpieczonej bazie danych i nie są udostępniane osobom trzecim, mogą być jedynie wykorzystane we własnych działaniach marketingowych sprzedającego. 

*) W sprzedaży hurtowej obowiązują inne warunki sprzedaży oraz operacyjne.

Puncovní značky:


SUBSKRYBUJ